Η συνωμοσία του πολιτικού κόσμου

του Λοχαγού ἐ.ἀ. Ανδρέα Πετρόπουλου
εφημερίς ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 26-11-18

Ποτέ άλλοτε, ποτέ, εις την σύγχρονον πολιτικήν ιστορίαν της Ελλάδος ο εκπεσμός και η ανυποληψία του πολιτικού κόσμου, η έκλυσις των ηθών στην συμπεριφοράν του, με σύγχρονον περιφρόνησιν επ’ αυτού, της κοινής γνώμης, η απροκάλυπτος και ανενδοίαστος προδοσία, άφοβος και προκλητική προς το “εθνικόν γίγνεσθαι” των ελληνικών χιλιετιών δεν ευρίσκετο σε τέτοιο σημείον ντροπής, καταντήματος και παρακμής. 

Η “φιλοσοφία του βουνού” και η κομμουνιστική “ηθική”, κοσμούν την συμμορία της κομμουνιστικής κυβερνήσεως η οποία, με την αυτοχειριζόμενη νοοτροπίαν ενός χάσκοντος λαού και την σκόπιμον, συναινετικήν αδιαφορία της χριστοπατριδοκάπηλης αστικής Δεξιάς, καθημερινώς, με εκλήσσουσαν άνεσιν, θα μας δίδει θλιβερά δείγματα το πώς αντιλαμβάνεται την διοίκησιν αυτού του κράτους και του λαού του. Τα 50 εκατομμύρια εξαγοράς του, που ωμολόγησεν ότι εκατηγορήθη ο πρώην ΥΠ. ΕΞ. Κοτζιάς από τον κυβερνητικόν συνεταίρον Καμμένον, με διάτρητον διάψευσιν του δευτέρου, παντελώς σιωπούντων του κακή τη μοίρα πρωθυπουργού “τζόβενου” και ολοκλήρου του εσμού του υπουργικού συμβουλίου, μας αφήνει άφωνους! 

Τραγικόν συνεπίκουρον στην όλην προδοτική αθλιότητα, τα λεφτά προς τον Σκοπιανόν τύπον προς ενίσχυσιν της εναντίον της Μακεδονίας επιβουλής, ως αυτή εθεμελιώθει με την συμφωνίαν των Πρεσπών. Πρώτη φορά λαός εις τον κόσμον όλον πληρώνει για να προδοθή η πατρίδα του και ο εαυτός του. Η αιφνιδία παραίτησις του πρώην ΥΠ.ΕΞ. αιτιολογούμενη δια αναφοράς του προς τον Τσίπρα, καθίσταται αδύνατος να γνωστοποιηθή, λόγω αρνήσεως (sic !) του πρωθυπουργού να την ανακοινώση! Ο ίδιος όμως ο ΥΠ.ΕΞ., από τι κωλύεται να προβή εις ανακοίνωσιν των λόγων παραιτήσεως του προς τον τύπον και εκείθεν προς τον λαόν; Διατί δεν το πράττει;     

Μία “χούντα” καπιταλομαρξιστών διαχειρίζεται την εξουσίαν ως φέουδο της περιφρονώντας τους πάντας, επηρμένη και αλαζών. Εγκάθετος της εβραιοκρατούμενης Αμερικής και των υπό σιωνιστικήν κατοχήν κυβερνήσεων της Ευρώπης, αισθάνεται (;) ασφάλειαν εις το έργον της και σιγουριά για το πολιτικόν της μέλλον. Θα έπρεπε επ’ αυτού να συμβουλευθή την ιστορίαν, όπου εις αναλόγους περιπτώσεις αι εξελίξεις διέψευσαν κάθε προσδοκίαν. Μετά από το όργιον χρηματισμού των βουλευτών των Σκοπίων η συμφωνία ενεκρίθη. Κάτω από τις ίδιες ακριβώς “δημοκρατικές συνθήκες” ευελπιστούν να περάσουν και το ανάλογον εις την Βουλή. Η πατρίς Ελλάς ευρίσκεται κάτω από καθεστώς συνομωσίας. Μηχανισμοί αναστολής, προς το παρόν, δεν υπάρχουν με συγκεκριμένην μορφήν, σχήμα και αξουσιαστικήν δυναμικήν. 

Ο λαός με χαμηλόν φρόνημα, πεσμένο ηθικό, συνεχώς αποεθνικοποιούμενος, βιώνων καθ’ ημέραν την πολιτική σύγχυσιν αποπροσανατολιζόμενος από την μαρξιστικήν προπαγάνδα των Μ.Μ.Ε. ζων την αναρχικήν τρομοκρατίαν, πιεζόμενος από την σχεδιασθείσαν εναντίον του κρίσιν με απότοκον την επαχθήν πενίαν, με σκοτεινόν κι’ αβέβαιον το μέλλον, βλέποντας τον μέχρι πρότινος ελληνικόν περίγυρον και να μεταλλάσσεται σε χρώμα, συνήθεια, συμπεριφορά, από τις συνεχώς αυξανόμενες ορδές μεταναστών εποίκων, απορών αδρανεί. Η μεγάλη ευκαιρία των πρώτων ημερών της πτώσεως του κομμουνιστικού ολοκληρωτισμού, όπου δεν ίσχυον σύνορα, σύμφωνα και συμμαχίες των παραμεθορίων κρατών, δια να αποκτήσουμε τα απ’ αιώνων προς ημάς ωφειλόμενα, δια βιαίας επεμβάσεως, παρήλθεν ανεπιστρεπτί. Η ιστορία τιμωρεί όσους αργούν. Εμείς εις ουδέν πταίξαμε. Η ελληνική φωνή μας δεν εισηκούσθη. Θαρσείτε. Μη κάμπτεσθε. Καιροί φεύγουν. Καιροί έρχονται. Έσεται ήμαρ...
Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης