ΠΕΡΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ  ΛΟΓΩ  ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ

του συναγωνιστού Κωνσταντίνου

Η κρίσις τού κορωναϊού έχει διχάσει τό πανελλήνιον σε δύο αντιμαχόμενες μερίδες. Η μία υποστηρίζει μέ πάθος τά κυβερνητικά μέτρα της απαγόρευσης κυκλοφορίας, συνωστισμού κ.λ.π., ενώ η άλλη τά αντιμάχεται. Υβρεις εκτοξεύονται εκατέρωθεν με αυξανόμενους ρυθμούς, ενώ η αντιπαράθεση στά ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα καί πλατφόρμες έχει πάρει φωτιά.

Τό έχουμε πεί χιλιάδες φορές. Αν θέλετε νά έχετε πραγματική αντίληψη τών γεγονότων πού εξελίσσονται, πρέπει νά σκέπτεσθε ώς εθνικιστές. Γιά να σκέπτεσθε όμως ώς εθνικιστές, εκτός τής γνώσεως πού πρέπει νά έχετε τού εχθρού και τού τρόπου πού εκείνος ενεργεί, πρέπει να καλλιεργήσετε τήν κριτική σκέψη, τό κριτήριο τού διαχωρισμού καί κυρίως να διατηρείτε τη μνήμη τού παρελθόντος και τα εξ´ αυτής προερχόμενα πολύτιμα συμπεράσματα. Δύο είναι τα κύρια συστατικά πού πυροδοτούν καί χαρακτηρίζουν τίς αντιμαχόμενες πλευρές. Ο ΦΟΒΟΣ και η ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ.


     Ο φόβος καί όχι τό αίσθημα ευθύνης, είναι η κινητήρια δύναμη όλων εκείνων πού στηρίζουν ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ και μέ ζήλο τά διάφορα περιοριστικά κυβερνητικά μέτρα καί χαρακτηρίζουν τούς διαφωνούντες ώς ανεύθυνους, ανὀητους καί επικίνδυνους για την δημόσια υγεία. Τό συναίσθημα αυτό τού φόβου σε αυτές τίς μάζες, έχει διπλή επιρροή. Πηγάζει από τήν απειλή τής υγείας αφ´ενός, καί τήν απειλή τής κρατικής τιμωρίας από τήν άλλη. Φθάνουν μέχρι του σημείου νά ζητούν από τίς αρχές, τήν παραδειγματική τιμωρία τους μέ φυλάκιση, βαρύτατα πρόστιμα ἢ ακόμα καί ξυλοδαρμό. Ο φόβος τούς έχει κυριεύσει φτάνοντας στό σημείο τού πανικού καί έχουν χάσει πιά τήν ικανότητα τής ψύχραιμης κρίσης.

Ενώ θά μπορούσαν απλώς νά αισθανθούν ασφαλείς παραμένοντας μέσα στά σπίτια τους τηρώντας τίς κρατικές οδηγίες, φέρονται βασιλικότεροι τού βασιλέως, υβρίζοντας όσους δέν υπακούουν πιστά καί αντιδρούν. Η υπερβολή αυτής τής μερίδος πολιτών, φαίνεται και από τό γεγονός, πώς επιπίπτουν μέ ύβρεις επάνω σέ αντιδρώντες οί οποίοι δέν συνωστίζονται σέ κλειστό χώρο μέ πολλούς άλλους, αλλά απλώς κάνουν ένα περίπατο μόνοι τους στόν δρόμο, τό πάρκο ἢ ακόμα και στήν ερημική παραλία.

Οι άλλοι τώρα, οι διαφωνούντες, κινούμενοι από αγανάκτηση, απορρίπτουν τα μέτρα περιορισμού, μέ κύρια επιχειρήματα τίς δημοκρατικές ελευθερίες πού θίγονται και την δυσπιστία ώς πρός τό αληθές της επικινδυνότητος τού ιού. Εμείς δέν θά συνταχθούμε μέ τό ένα ἢ τό άλλο μέρος, αλλά θά διατυπώσουμε τήν θέση μας ώς εθνικιστές. Πιστεύουμε πώς ένα σοβαρό, συγκροτημένο, υπεύθυνο καί έντιμο κράτος, τό δικό μας δηλαδή εθνικιστικό κράτος, ΕΑΝ δέν είχε προτέρα έγκυρη πληροφόρηση επί τού θέματος τού ιού, θά έπαιρνε ΑΜΕΣΑ πολύ αυστηρότερα μέτρα απαγορεύσεων καί επιτήρησης. Τά σύνορα θά σφραγίζονταν, θά επέβαλλε ακαριαίο κλείσιμο σχολείων, πανεπιστημίων, δημοσίων οργανισμών, (εκτός απολύτως αναγκαίων εξαιρέσων πού θα λειτουργούσαν μέ προσωπικό ασφαλείας), παύση εμπορικών δραστηριοτήτων για 10-20 ημέρες (επίσης μέ εντελώς αναγκαίες εξαιρέσεις), εφαρμογή απόλυτης καραντίνας σέ περιπτώσεις ταξιδιωτών από εξωτερικό ἢ διεγνωσμένων κρουσμάτων και αυστηρότατη απαγόρευση κυκλοφορίας μέ εκ περιτροπής ελεγχόμενη κίνηση από στρατιωτικές καί αστυνομικές μονάδες.


Σέ εθνικό κράτος δέν θά υπήρχαν βεβαίως λαθρομετανάστες, ώς έκ τούτου δέν θα ετίθετο θέμα αντιμετωπίσεώς τους. Αλλά και ακόμα στήν περίπτωση όπου ένα εθνικόν κράτος κληρονομούσε όλα αυτά τά αλλογενή στίφη, θά τά μάντρωνε ΟΛΑ ΕΝΤΟΣ χωρίς ουδεμία εξαίρεση μερίμνη του στρατού. Ενα συγκροτημένο εθνικιστικό κράτος έχει τίς υπηρεσίες, τούς τρόπους και γενικά όλα τά απαραίτητα μέσα στή διάθεσή του (υγειονομικά, στρατιωτικά, διπλωματικά, επιχειρησιακά, εμπορικά, ερευνητικά κ.λ.π.) ούτως ώστε νά έχει πλήρη γνώση τής σοβαρότητος τής καταστάσεως καί νά πράξει αναλόγως σέ μικρό χρονικό διάστημα από τήν στιγμή τής εκδηλώσεως τού φαινομένου, περιορίζοντας έτσι δραστικά τίς υγειονομικές αλλά καί τίς όποιες παράπλευρες απώλειες είτε αυτές είναι κοινωνικές, οικονομικές ἢ άλλες.

Κάτι ανάλογο κατάφερε η Κίνα, από τήν οποία καί υποτίθεται ότι προήλθε η απειλή. Μέ άμεσα σαρωτικά μέτρα, κατάφερε σέ διάστημα ενός μηνός νά περιορίσει, νά θέσει υπό έλεγχο καί νά ανακόψει τήν εξάπλωση του ιού καί ήδη επανέρχεται σταδιακά στούς κανονικούς ρυθμούς. Καί μιλάμε γιά ένα κράτος μέ έκταση αχανή καί πληθυσμό κοντά στά 2 δίς... Τά έν λόγω μέτρα τής κινεζικής κυβερνήσεως χαρακτηρίσθηκαν από τήν ...πολιτισμένη Δύση ώς αντιδημοκρατικά καί αντιανθρώπινα. Ετσι λοιπόν, τά .. δημοκρατικά κράτη τής ... πολιτισμένης Ευρώπης, προτίμησαν νά μήν θίξουν τά δικαιώματα τών πολιτών τους καί δέν πήραν μέτρα ανάλογα, χάσκοντας καί συζητώντας ατελείωτα στά διάφορα συμβούλια, διαβούλια, οργανισμούς καί κοινοβουλευτικούς διαδρόμους, μέ αποτέλεσμα ο αριθμός τών νεκρών πολιτών τους νά τρέχει μέ ρυθμούς ισπανικής πανώλης του μεσαίωνος. Αν πράγματι λένε τήν αλήθεια γι αυτούς τούς αριθμούς !!!


   Ετσι ερχόμαστε στό δεύτερο σημαντικό μέρος τῆς θέσεώς μας. Ενα εθνικιστικό κράτος, όπως αυτό πού οραματιζόμεθα νά εγκαταστήσουμε, θά είχε κερδίσει τήν εμπιστοσύνη τού λαού πρό πολλού, μέ τήν χρηστή λαϊκή φιλεργατική και έντιμη διακυβέρνησή του καί ώς έκ τούτου τά όποια έκτακτα αυστηρά μέτρα θά αναγκαζόταν νά λάβει, θά τύγχαναν καθολικής αποδοχής καί λαϊκής εγκρίσεως. Ο λαός θά ανεγνώριζε τήν αναγκαιότητα τών προσωρινών μέτρων καί θά συνεννούσε στήν τήρησή τους, αφού θα είχε ήδη πεισθεί γιά τήν πραγματικά αληθή πρόθεση τού κράτους νά εργασθεί γιά τό καλό του.

Σήμερα στό άθλιο προτεκτοράτο τού Ελλαδιστάν, πώς νά δώσουμε άδικο σέ όλους αυτούς πού αρνούνται νά συμμορφωθούν στίς εντολές του, έχοντας πιά αντιληφθεί ότι τό προδοτικό κράτος απεργάζεται αδιάκοπα τήν καταστροφή καί τόν αφανισμό τών Ελλήνων πολιτών του ;;

Ο Ελληνας σήμερα διώκεται μέ κάθε τρόπο από τό ίδιο τό κράτος του. Τού έκλεψαν τά ταμεία τής σύνταξής του καί οι κλέφτες απολαμβάνουν ασυλίας. Τόν αναγκάζουν μέ αλεπάλληλους αβάσταχτους φόρους νά πληρώνει ξανά και ξανά τό σπίτι τό δικό του, πού έχτισε μέ πόνο και ιδρώτα καί τελικά νά το χάνει. Τού μειώνουν συνέχεια τόν μισθό καί τού αυξάνουν παράλληλα όλα τά είδη πρώτης ανάγκης. Εκμαυλίζουν τά παιδιά του στά σχολεία μέ βιβλία αντεθνικά γεμάτα ψέμματα γραμμένα από εβραιοφλύφτες νεογενίτσαρους. Τόν κατακλύζουν καθημερινά μέ ψεύτικα είδωλα υλικής πρόστυχης απόλαυσης. Τόν βομβαρδίζουν μέ κατασκευασμένες θεωρίες προσπαθώντας νά τόν αποσπάσουν από τά προγονικά του καί τήν ένδοξη φυλή του. Τόν πιέζουν αφόρητα προβάλλοντας αδιάκοπα εκφυλιστικά φαινόμενα ώς φυσιολογικά, μέ σκοπό νά τού προκαλούν σύγχυση καί νά τού φυτεύουν ενοχές πού δέν αποδέχεται τό αφύσικο καί ανώμαλο.

Τού φτύνουν κατάμουτρα τήν σημαία του καί τούς ήρωές του καί δέν φοβούνται νά κυκλοφορούν στούς δρόμους. Τόν εξουθενώνουν επαγγελματικά βάζοντάς του συνεχώς εμπόδια καί σπρώχνουν τά δημιουργικά νιάτα νά φύγουν απελπισμένα και απογοητευμένα μακρυά από τήν Πατρίδα σέ αναζήτηση καλύτερης τύχης. Εχουν βάλει τίς τράπεζες νά τόν στραγγαλίσουν απαιτώντας από αυτόν συνέχεια τόκους επί τόκων ενώ έχουν πάρει δισεκατομμύρια ώς ανακεφαλαίωση. Τού αμφισβητούν καί λοιδωρούν τήν πίστη του. Τού φόρεσαν έναν ποιμενάρχη πού συντάσσεται μέ τίς κατάπτυστες ¨ΠΡΕΣΠΕΣ¨, πού δηλώνει ¨πνευματική επικοινωνία¨ μέ έναν άθεο κομμουνιστή προδότη, πού σκανδαλωδώς σιωπά στά αντιχριστιανικά νομοθετήματα πού προωθούνται. Τού κουβάλησαν στήν Πατρίδα κάθε καρυδιάς καρύδι απ´ ολη την Αφρική και την Ασία χωρίς νά τόν ρωτήσουν καί συνεχίζουν νά φέρνουν κι άλλους θέλοντας νά τόν αντικαταστήσουν μέ όλο αυτόν τόν συρφετό.

Το κράτος συμπεριφέρεται στούς τούρκους, σκοπιανούς, αλβανούς πού καθαρά πιά ζητάνε ελληνικά εδάφη, σάν πουτάνα ξεπεσμένη. Δέν λέει όχι ποτέ καί σέ κανέναν.


Ολα αυτά καί άλλα πολλά είναι υπεραρκετά γιά νά μισούν οι πολίτες τό κράτος-δυνάστη τους καί νά μήν πιστεύουν τό παραμικρό πού προέρχεται από αυτό. Ενα κράτος ελεινό, αποκρουστικό, φρικτό. Είναι ποτέ δυνατόν, ένα τέτοιο κράτος νά θέλει τό καλό σου ; Είναι ποτέ δυνατόν ένα τέτοιο κράτος νά λαμβάνει μέτρα γιά νά προστατέψει αυτούς πού αποδεδειγμένα καί διαχρονικά επιδώκει μέ πολλαπλούς τρόπους νά καταστρέψει ; Γνωρίζουν πιά, πώς μόνο κοροϊδία δόλος καί κακό μπορεί νά προέλθει από τέτοιο κρατικό κατασκεύασμα καί αντιδρούν σέ κάθε του πρωτοβουλία. Δέν πιστεύουν καμμία του διακύρηξη, δήλωση, διάψευση, υπόσχεση. Τό ψέμα καί η απάτη τών αξιωματούχων τού κράτους, τρέχει στούς δρόμους σάν πλημμύρα καί αυτοί έχουν πάψει νά ντρέπονται γι αυτό εδώ και πολύ καιρό. Ολα τά προαναφερθέντα, αφορούν βέβαια τό Ελληνικόν κράτος, χωρίς όμως νά παραβλέπεται η διεθνής κατάσταση καθ´ ότι τά γεγονότα έχουν σχεδόν παγκόσμια διάσταση. Τά ευρωπαϊκά κράτη άν καί σαφώς πιό οργανωμένα καί οικονομικώς ισχυρότερα, έχουν σοβαρότατο πρόβλημα αξιοπιστίας καί διαφθοράς. Οι ηγεσίες στήν πλειοψηφία τους είναι έμμισθα όργανα διεθνών και σιωνιστικών συμφερόντων.

Μέ κοινοβουλευτικά νομοθετήματα καί κοινωνική μηχανική προωθούν τήν ατζέντα COUDENHOVEN CALLERGI πρός μιγαδοποίηση τής Ευρώπης.

Η πληροφόρηση πού φθάνει στόν πολίτη από τούς τηλεοπτικούς διαύλους είναι κατά συντριπτικό ποσοστό ελεγχόμενη καί κατευθυνόμενη. Τό διαδίκτυο ξεφεύγει ακόμα τού σφιχτού κρατικού ελέγχου, γίνεται όμως εύκολα μέσο υπερπληροφόρησης, ανεύθυνων διαδόσεων καί πρακτορικών ψευδολογιών αποπροσανατόλισης. Γίνεται επομένως κατανοητό, ότι καί εκτός Ελλάδος η διαχείριση τού θέματος τού κορωναϊού καθίσταται ύποπτος και εγείρει πλήθος υπονοιών καί τείχος δυσπιστίας έν πολλοίς δικαιολογημένο.

Παρ´ όλα αυτά, καθημερινά ξεφεύγουν τού ελέγχου τού συστήματος πολλά στοιχεία, ενδείξεις, γεγονότα καί μαρτυρίες πού ενισχύουν ακόμα περισσότερο τήν πεποίθηση τών μαζών περί ᾽᾽φτιαχτής᾽᾽ πανδημίας προκειμένου νά χρησιμοποιηθεί από τήν άρχουσα ελίτ ώς πρόφαση γιά άλλα σχέδια... Είναι δυσανάλογα πολλά εκείνα τά στοιχεία πού δέν δικαιολογούν τέτοια κυβερνητική συμπεριφορά πανικού μέ τά ανάλογα μέτρα περιορισμών.Δέν χρειάζεται νά ασχοληθούμε περαιτέρω μέ λεπτομέρειες γιά τό άν είναι αληθινή ἢ όχι η απειλή τού κορωναϊού και άν ναί, σέ τί έκταση. Δέν θά προσθέταμε κάτι χρησιμότερο είς τό τελικό συμπέρασμα.

Ενα είναι τό μόνο σίγουρο. Ειτε φτιαχτό είτε τυχαίο, οί παγκόσμιοι εξουσιαστές μέ τά τσιράκια τους θά εκμεταλλευθούν στό έπακρο τήν κατάσταση πρός όφελός τους καί σαφώς ΟΧΙ πρός όφελος τών λαών.
Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης