ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Συνέντευξη του Αρχηγού Ανδρέα Πετρόπουλου στην ιστοσελίδα Πύλη του Ρωμανού.

Ποιος είναι ο Λοχαγός Ανδρέας Πετρόπουλος;


Απεστρατεύθην «βιαίως» στις 4 Αυγούστου του 1978. Μου αφαιρέθη ο μόλις απονομεθείς βαθμός του Λοχαγού, παραμείνας εν αποστρατείαν με τον βαθμόν που είχον! Υπηρέτησα στο πεζικό, Τεθωρακισμένο (Μηχανοκίνητο) Πεζικό και στις Δυνάμεις Καταδρομών. Στον εθνικισμό παραμένω 56 συναπτά έτη, χωρίς να εγκαταλείψω ποτέ τα πιστεύω μου, χωρίς να προδώσω, συμβιβασθώ, υποχωρήσω, εγκαταλείψω ό, τι από έφηβος επίστευα και αγάπησα. Φυλακίστηκα επί ενάμιση έτος (17 μήνες) στις φυλακές Κορυδαλλού, Χαλκιδικής, Αιγίνης και αθωωθείς πανηγυρικώς υπό του Αρείου Πάγου εις όλον το κατηγορητήριον. Ενεγράφην στο 1ο Έτος του τμήματος «Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίου Δικαίου» της Νομικής Σχολής Αθηνών το 1978 με την πρόθεσιν να δώσω εξετάσεις στο 2ο Έτος της Αρχιτεκτονικής τον Ιούλιον 1979. Η φυλάκισίς μου όμως τον Ιανουάριον 1979 ανέτρεψε όλα τα σχέδιά μου για το μέλλον. Αποφυλακισθείς στις 29 ΜαΪου 1980 εγκατέλειψα κάθε σχέδιον μου για την απόκτηση πτυχίου, εργασθείς εις ιδιωτικάς επιχειρήσεις ως διοικητικόν στέλεχος. Τον Οκτώβριο του 1989 απογοητευμένος από την επικρατούσα κατάστασιν εις τον Εθνικισμόν προχώρησα μαζί με άλλους δυο συναγωνιστάς μου εις την ίδρυσιν ενός πολιτικού φορέως. Εξέδιδα μιαν μηνιαίαν (όχι πάντοτε) εφημερίδα, με τίτλον ‘4η Οκτωβρίου ’αρχικώς και μετέπειτα «Ελληνοκρατία», η οποία λόγω έλλειψης χρημάτων έκλεισεν πριν το 1999. Το 2003 έθεσα το Κόμμα (Ε.Ε.Λ.Ε.Κ) εκτός κάθε πολιτικής δραστηριότητος. Συμμετείχον εις πολλάς προσπαθείαι διά την ανάπτυξιν ενός υγιειούς ελληνικού εθνικιστικού φορέως, κατέληξα εις την ίδρυσιν της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Αττικής (ΛΑ.ΚΙ.Π.Α.), πολιτιστικού συλλόγου, ως απότοκον παρόμοιων κινήσεων εις Μακεδονίαν, με τις οποίες είχα συμπράξει αγωνιστικώς.


Τι είναι η ΛΑ.ΚΙ.Π. και ποια η ιστορία της;


Η ΛΑ.ΚΙ.Π. , όπως προανέφερα, εδημιουργήθηκε σαν μια ανάγκη υπάρξεως μιας τέτοιας κινήσεως αυτών που είχαν δημιουργηθεί παλαιότερα εις Μακεδονίαν και Θράκην π.χ:’Πολιτική Κίνησις Πολιτών Καβάλας, Πολιτική Ορθόδοξη Κίνησις Αλεξανδρουπόλεως, Πολιτική Κίνησις Πολιτών Δράμας κ.ο.κ’ Οι κινήσεις αυτές δεν ετελεσφόρησαν και έπαψαν να υπάρχουν και μετέβαλαν στόχους και πρόγραμμα. Θεωρήσαμε σκόπιμον και καλόν να διατηρήσουμε την πολιτικήν μας κίνησιν κατόπιν σύμφωνη γνώμην των μελών της. Είμεθα ενημερωμένοι στο Πρωτοδικείον ως Πολιτιστική Κίνησις. Ως πολιτιστικός σύλλογος επί το ακριβέστερον. Αυτό δεν μας εμπόδισε να έχουμε πολιτικόν λόγον και να δρούμε πολιτικώς, πολλάκις αναφερόμενος σε ιδανικά και πολιτικά θέματα.


Ποιες είναι οι μελλοντικές δράσεις της ΛΑ.ΚΙ.Π. αλλά και τι ετοιμάζετε εσείς προσωπικά;


Η ΛΑ.ΚΙ.Π. δρά 8χρόνια περίπου, μέσα από συγκεκριμένες ομιλίες αλλά και παρουσιάσεις σε εθνικές εκδηλώσεις π.χ επετειακές, μνημόσυνα (Φενεός, Μελιγαλά κλπ.) με τα λάβαρα και τις σημαίες της, παρουσίασεις βιβλίων (Καλαμάτα), ομιλίες εκτός Αθηνών (Καλαμάτα, Κόρινθος, Κιάτο, Θεσσαλονίκης) συμμετοχή σε διαδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκην κ.α. . Διατηρεί έναν πυρήνα στην Θεσσαλονίκη και πολύ μικρότερους σε Αγρίνιο, Άρτα, Χαλκίδα, Ξυλόκαστρο και Ηλεία. Έχει γραφείον, όπου συγκεντρώνονται τα μέλη της σε ομιλίες ή συναντήσεις. Διατηρεί μια παρουσία στο Διαδίκτυον: Facebook: Λαϊκή Κίνησις Πολιτών, Λαϊκή Κίνησις Πολιτών Θεσσαλονίκης Φίλιππος Β'ο Μέγας, ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΙΑ. YouTube: Πριν ενάμιση έτος περίπου μας έγινε επίθεσις στο YouTube με αποτέλεσμα μια πολύ καλή και συνεχώς αυξανόμενη ιστοσελίδα μας να «πέσει». Γρήγορα όμως, μπορέσαμε να εμφανισθούμε στο κανάλι Brighteon (ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΙΑ), όπου ανεβαίνουν οι ομιλίες μας και ό, τι άλλο. Instagram: lakip.attikis, lakip.thessalonikis, ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΙΑ και στο Twitter: Ελληνοκράτης ένα κανάλι αποκλειστικά δικό μας, το οποίον φροντίζουμε να το εμπλουτίζουμε με ό, τι αφορά την εθνικιστικήν ιδέα είναι το lakip.eu, το οποίον πιστεύουμε ότι θα κατορθώσουμε να το βελτιώσουμε σημαντικά μελλοντικώς. Ένα πολύ παλιό κανάλι το «ΕΛΛΗΝΟΚΡΑΤΗΣ», έχει περίπου 50 παλιές, αλλά ενδιαφέρουσες ομιλίες, που μέσα από αυτές ένας καλόπιστος πολίτης, θα μπορέσει να εκτιμήσει το αμετάβλητο των πολιτικών μας θέσεων, μέσα στα χρόνια που έχουν περάσει. Η ΛΑ.ΚΙ.Π. διέρχεται μια δύσκολη περίοδο μετά από την απομόνωσιν λόγω Covid-19 και απέχει από ομιλίες και δρώμενα αλλά θα επανέλθη σύντομα. Ήδη πρό καιρού έχει συμπράξει σε μια προσπάθεια που γίνεται μαζί με τις εθνικιστικές παρατάξεις: «ΕΜΕΙΣ, ΕΛΑΣΥΝ και ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ», κάτω υπό την ονομασίαν της από κοινού προσπάθειαν «ΚΥΜΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ», στο οποίον συμμετέχει με το Κύρος του και ο κ. Κωνσταντίνος Πλεύρης.


Πώς βλέπετε το μέλλον του εθνικισμού στην Ελλάδα;


Η ερώτησις αυτή, η οποία είναι και η πλέον σημαντική, δεν νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί μέσα από λίγες γραμμές έστω και συμπυκνωμένου νοηματικώς περιεχομένου, αλλά χρήζει μιας που πλέον ανάπτυξιν και επαρκούς εις χρόνον παρουσία, οπότε μέσα από ερωταπαντήσεις, θα απαντηθούν κάποια ερωτήματα και θα δοθούν εξηγήσεις σε πεπραγμένα, γεγονότα, λάθη, πρόσωπα και προσπάθειες επί 56 περίπου χρόνια επί κόσμου στην Ελλάδα. Γενικώς όμως, δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος για το εγγύς μέλλον, διότι γνωρίζοντας πρόσωπα, πράγματα και υποθέσεις μέσα από παρελθόν, που δεν βλέπω να διορθώνεται σήμερα, αλλά να επιμένω μέσα από χρόνιες παθογένειες, πείσματα, εγωισμούς, φιλοδοξίες σε ίδια λάθη και ακολουθούμενες προσωπικότητες δεν μπορώ να πιστεύω ότι θα υπάρξει πρόοδος και άνοδος του εθνικισμού στην χώρα μας, τουλάχιστον για το σύντομο και κοντινό αύριο.


Ποια θεωρείτε την μεγαλύτερη προσωπικότητα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας και πείτε μας δύο λόγια.


Δεν γνωρίζω από που θα μπορούσε να εννοηθεί η λέξις «σύγχρονος», αλλά ένα Κράτος με 200 χρόνια «ελεύθερης» ζωής, μάλλον θα εννοείται σύγχρονον. Ώστε λοιπόν, η πρώτη τραγική, μεγάλη μορφή ήταν και παραμένει ο Ι. Καποδίστριας. Αυτός που έσωσε την Γαλλίαν από την εκδικητικήν μανίαν των νικητών του Ναπολέοντος, αυτός που εδημιούργησε Κράτος στην Ελβετία, με δομή κρατικήν αποτελεσματικήν έως σήμερα, αυτός που εάν ζούσε η σημερινή Ελλάς θα ήτο Κράτος και όχι προτεκτοράτον της Ευρώπης και των Βαλκανίων (Ελληνικής Χερσονήσου). Αυτά που πρόλαβε να κάνει, που μέχρι σήμερα κρατούν λειτουργικώς (Δικαιοσύνη, Σχολή Ευελπίδων, Υπουργικές Δομές κλπ) δείχνουν ποια μορφή κράτους ευρωπαϊκόν θα ήτο η Ελλάς και κυρίως με πολίται να σέβονται το Κράτος και το Κράτος της πολιτείας. Μαζί του έσβησεν το όνειρον. Τους Τρικούπηδες Χαρίλαον και Σπυρίδωνα δεν θα τους αναφέρω, διότι υπήρξαν αμφότεροι πράκτορες της Αγγλίας, τα δέ οικονομικά μέτρα τα οποία ελήφθησαν ήσαν μάλλον εκτός πραγματικότητος και πολύ προοδευτικά διά εκείνην την οικονομίαν, που το τελικόν αποτέλεσμα ήτο η πτώχευσις της Ελλάδος και η υπερχρέωσις της Ελλάδος εις τάς Εβραϊκάς Τραπέζας. Τα δάνεια του Τρικούπη τα εξώφλησε η δύσμοιρος Πατρίς το 1998. Επειδή, σήμερα γνωρίζουμε πλέον καλώς την συνωμοσίαν κατά της Ελλάδος δυνάμεθα εκ του ασφαλούς να εικάσουμε ότι η όλη οικονομική διαγωγή της Τρικουπικής Κυβερνήσεως ήτο επί τούτου δόλια και σκόπιμη. Ο Ελευθέριος Μπενιζέλος σκοπίμως και κατόπιν ενεργειών της Στοάς, ήλθεν εις την Ελλάδα όχι ζητηθείς υπό του Λαού αλλά κατόπιν ενός Στρατιωτικού Πραξικοπήματος, κληθέντος «επανάστασις» διά να προσδώσουν μεγαλυτέραν αξίαν εις τον Λευτέρη Μπενιζέλου. Ό, τι εκατορθώθη εις τους Βαλκανικούς Πολέμους εκατορθώθη από έναν θαυμάσιον Λαόν, του συνεπικροτούντος Πρωθυπουργού και Βασιλέως κατόρθωσεν τον διπλασιασμό της Ελλάδος. Η συμφορά της Μικράς Ασίας, δευτέρα εις μέγεθος καταστροφής μετά την Άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως, είναι ιδικόν του δημιούργημα και μόνον. Ο Βενιζέλος εποπτεύθη ως Πρωθυπουργός διά να εξασφαλίση στην Αντάντ την έξοδον της Ελλάδος υπέρ της στον Α’ Παγκόσμιον Πόλεμον. Το σχέδιον καταστροφής του Μικρασιατικού Ελληνισμού ήτο σχέδιον των διεθνών Εβραίων, που το εξετέλεσαν η Στοά και ο κακή τη μοίρα πρώτος «Εθνάρχης». Επ’ ουδενί μπορώ να τον χαρακτηρίσω ως μεγάλην μορφήν. Ο Ιωάννης Μεταξάς τοποθετηθείς κατόπιν υποδείξεως και απαιτήσεως των Άγγλων προς τον Βασιλέα Γεώργιο Β’ ήτο αυτός που προετοίμασεν ηθικώς πρωτίστως και υλικώς εκ δευτέρου και οργάνωσεν μέχρι λεπτομέρεια την Δόξαν του 1940 εις τα Β. Ηπειρώτικα Βουνά! Η χάλκευσις της λαϊκής ψυχής με τα εθνικά τάματα και η εργώδη προσπάθεια του Κυβερνήτου προς προπαρασκευήν του επί του Αγώνος της Β. Ηπείρου Οχυρά της Γραμμής Μεταξά ήτο έργον ιδικόν του. Παρά ταύτα, εμπόρευσαν εις διάστημα 4 μόλις ετών, πλήν όλων των ανωτέρω, να ανοικοδομήση μιαν ρημαγμένην και καταπεπτωκίαν οικονομικώς Ελλάδα, να λάβει μέτρα υπέρ των εργαζομένων των παιδιών, της μητρότητας, των συντάξεων και υγεία του Λαού, μέτρα τα οποία ανακουφίζουν τον Λαόν μέχρι σήμερον. Με την λήξιν του πολέμου εις την Ελλάδα οι Άγγλοι δεν εχρειάζετο άλλο τον Μεταξά και τον εδολοφόνησαν, διότι θα τους ήτο εμπόδιο εις λοιπήν εμπόλεμον περίοδον, όσον αφορά τα σχέδια τους διά την μεταπολεμικήν Ελλάδα. Ο Ι.Μεταξάς απέθανεν ως άνθρωπος αλλά ζεί ως Ιδέα. Ο Ελληνικός Εθνικισμός εμνύνεται στο όνομα και όραμα του για μια μεγάλην και ελεύθερη Ελληνική Πατρίδα. Μια ο Ι.Μεταξάς υπήρξε ένας μεγάλος άνδρας. Μια μεγάλη μορφή. Ο αείμνηστος Ταγματάρχης Αλέξανδρος Παπάγος για τον οποίον δεν μιλάει κανείς, σιωπή τάφου, ήτο ο νικητής ενός εκ των σπουδαιοτέρων πολέμων, που διεξήγαγε το Ελληνικόν Έθνος από της Αρχαιότητος μέχρι σήμερον. Ο Αντικομμουνιστικός Αγών, ο Συμμοριτοπόλεμος έκρινε, κυριολεκτικώς την μοίραν του Τόπου μας. Σκοπίμως οι Δεξιές Κυβερνήσεις δεν άφησαν να γίνει εύληπτον το μέγεθος αυτής της Νίκης, φροντίζουν να ριχθή λήθη γύρω από το πρόσωπον του Ταγματάρχη Παπάγου, παρότι η Κυβέρνησις έλαβε μέτρα για την ρημαγμένην οικονομίαν και εξαθλιωμένη ύπαιθρο χώρα. Έδωσε δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες και ετοίμαζε την Ένωσιν της Κύπρου μετά της Μητρός Πατρίδος. Μη θέλοντες οι Εβραίοι επ’ουδενί την Κύπρον Ελληνικήν, ολίγον απέχουσα από το μόλις απελευθερωθέν Κράτος τους και την γεωγραφικήν θέσιν της Ελλάδος να εξοπλίζουν την Κρήτη ως την Συρία και Αιγύπτου με όργανα τους Άγγλους και αυτοί με όργανα τους Πολιτικούς της Δεξιάς και τον Θρόνο, εδολοφόνησαν τον Στρατάρχην, κατορθώσαντες να εισάγουν την μέχρι πρότινος ουδεμίαν σχέσιν έχουσα Τουρκία στο Κυπριακόν Πρόβλημα, με την Συμφωνίαν της «Τριημερούς του Λονδίνου», η οποία συμφωνία μας κοστίζει έως σήμερον. Η μεγάλη μορφή του αείμνηστου Στρατάρχου δεν έχει βρεί την δικαιοσύνη έως σήμερον. Νομίζω, τλειώνοντας ότι θα έπρεπε να αναφερθώ και στο πρόσωπον του Γεωργίου Παπαδοπούλου και της επτάχρονης χρυσής δικτατορίας. Σε στιγμές που η Ελλάς παρέπαιεν οικονομικώς και κυρίως Εθνικώς, με τους κομμουνιστάς, όπως και σήμερα, ρυθμιστάς της Δημοσίας Ζωής και με το Σιδηρούν Παραπέτασμα να καλύπτει ολόκληρη την Βόρειαν Γραμμήν των συνόρων μας, μέσα στον τάφο των τότε ημερών, που εμείς οι μεγαλύτεροι θυμούμεθα λίαν καλώς, έλαμψεν η αστραπή του ξίφους. Ο Εθνικός μας Στρατός επενέβη. Η Ελλάς εσώθη. Περάσαμε επτά ωραία χρόνια. Ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος βάλλεται σήμερα από πολιτικούς νάνους, του κοινωνικού βυθού, προδόται, κομμουνιστάς και ομοφυλόφιλους θα έλθει η ώρα, που θα βρεί την θέσιν του στο βάθρο της Ιστορίας. Λοιπόν, δεν απήντησα ευθέως στην ερώτησιν. Ναι το γνωρίζω. Δεν το απέφυγα. Το έκαμα, διότι δεν ηδύναμαι να πράξω αλλιώς. Εξ’ όσων λίαν περιληπτικώς παρέθεσα, εσείς αγαπητοί μου συναγωνισταί, να επιλέξετε τον άνδρα.


Η σημαντικότερη στρατιωτική προσωπικότητα της Ευρώπης θεωρείται ο Μ. Ναπολέων Βοναπάρτης, συμφωνείτε; Αν ναι γιατί κι αν όχι ποιος πιστεύετε είναι ο σημαντικότερος;


Κατ’αρχάς να γνωρίζομεν ότι κάθε μεγάλη στρατιωτική προσωπικότητα της Ιστορίας, μοιραίως εν τούτω, είναι η πολιτική προσωπικότης. Το αντίθετον, όμως δεν συμβαίνει. Εν προκειμένω, μου αναφέρετε τον Βοναπάρτην, με ελληνικήν την απώτερη καταγωγήν του στην Μάνη. Μετά χρησιμοποιείτε τον όρον «Ευρώπη». Μια αγάπη μου η Ευρώπη έχει παρελθόν. Δεν έσται μόνον η Ευρώπη του Ναπολέοντος, του Βίσμαρκ, του Μουσολίνι, του Χίτλερ, του Ντε Γκόλ. Η Ευρώπη υπήρχεν πολύ πριν από αυτούς. Με πικραίνει βεβαίως, που βλέπω σε νέους όπως εσείς, να χρησιμοποιείτε τον όρο Ευρώπη μόνο διά την Δύση. Κάποτε η Ευρώπη ήταν εκεί, που υπήρχαν μόνο Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, για να υπάρξει διάλογος (μην νομίζετε ότι αποχωρώ από τις θέσεις μου) θα δείξω κατανόησιν όπως θέτετε το θέμα. Τότε λοιπόν, πρώτη μεγάλη μορφή του Καρλομάγνου! Εκπολιτίζει λαούς ευρωπαϊκούς, εκχριστιανίζει πληθυσμούς ολόκληρους με τελευταίους τους Σάξονες. Σε χρόνους σκοτεινούς, χρόνους μαγισσών και δράκων, ο Καρλομάγνος ενώνει την Ευρώπη υπό την Ηγεσίαν του πάντα και αντιμετωπίζει επιδρομές βαρβάρων λαών διά ανατολικά περιορίζει τον κίνδυνον διά την λοιπήν Ευρώπη. Λοιπή Ευρώπη; Και το Βυζάντιο τι ήτο; Τον καιρό του Καρλομάγνου, του πολύ μεγάλου αυτού Βασιλέως, ο οποίος αν και αμόρφωτος ομιλούσε την Ελληνικήν Γλώσσα, οι Αυτοκράτορες μας θεωρούσαν τον Καρλομάγνο ανάξιον λόγου. Και τι Αυτοκράτορες! Ηράκελιος, Φωκάς, Τσιμισκής, Βουλγαροκτόνος, Κομνηνοί, Ρωμανός Διηγενής!Αυτοί δεν ήσαν Ευρωπαίοι;!Ποια ήταν η Ευρώπη λοιπόν;Εσείς όμως μιλάτε μόνο για την Δύσιν! Θα σας κάμω το χατήρι και θα συνεχίσω. Οι Ευρωπαϊκοί λαοί, λαοί ελληνικοί, για τον καθ’ημάς εθνικισμόν, έχουν πάντα συναίσθησιν, παρά τις όποιες διαφορές τους, κυρίως εδαφικές και απλής εξουσίας, των μεταξύ των ομοιοτήτων κατά τον πολιτισμόν, την θρησκείαν και την εν γένει νοοτροπίαν των. Πέφτοντας η Ελλάδα στο σκοτάδι της Οθωμανοκρατίας επί 387 συναπτά έτη, οι Δυτικοί λαοί καπηλεύθησαν διά τον εαυτό τους τον Πολιτισμόν, που παρέλαβαν από τους Έλληνες και τον όρον Ευρώπη. Η ερώτησις αυτή λοιπόν, αυτή την Ευρώπη αφορά, δηλαδή την Δύσιν. Ο Βοναπάρτης λοιπόν μεταφέρει την λαϊκή κατάστασιν σε Δικτατορία και ελπίζει σε μια Ευρώπη με κοινούς σκοπούς και στόχους και όμως αυτό υπό την Ηγεμονία της Γαλλίας. Μήπως αυτό δεν θα επιδιώξουν όλοι όσοι αργότερα εμπαίνουν σε πολέμους μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών; Ενωμένη Ευρώπη αλλά υπό την ηγεμονίαν του επικρατούντος. Ο Ναπολέων νομοθετεί, αναμορφώνει νομικόν και διοικητικόν σύστημα και πλήν των πολέμων αναμορφώνει την Γαλλίαν και την σώζει από μικρό πνεύμα της γαλλικής οχλοκρατικής επαναστάσεως, των σκοτεινών ωρών και του διεθνούς εβραϊσμού. Είναι μεγάλος; Αναμφίβολα ναι. Διά την Γαλλίαν όμως! Όταν, αργότερα ο φοβερός Μπίσμαρκ διά την Πρωσσίαν όμως. Η πιο πριν ο Κάρολος όμως για την χώρα του. Αργότερα θα προβάλει ο Α. Χίτλερ και θα είναι η πρώτη φορά που αναφέρονται οι Ευρωπαϊκοί Λαοί σαν Λαοί μιας ομοεθνίας (όχι όμως της Ελληνικής που φρονούμε εμείς) και προβάλλεται μια Ιδεολογία, μια Κοσμοθεωρία, με απολύτως συγκεκριμένα σχέδια για το μέλλον. Όμως, προεδρεύον αυτής της Νέας Ευρώπης θα είναι το Βερολίνον και καθοδηγητής λαός ο γερμανικός! Μπορεί ο Ντεγκρέλ να πάσχιζε να περάσει τα Ευρωπαϊκά του όνειρα για ισοτιμία και ισονομία όλων των Ευρωπαϊκών Εθνών αλλά η κατάληξις του πολέμου δεν επέφερε την εξέλιξη των οραματισμών του! Μετά τον πόλεμον, προβάλλει η συνείδησις διά την ανάγκη της μιας Ευρώπης, που σηματοδοτείται με την ένωσιν τριών κρατών: Βελγίου, Ολλανδία, Λουξεμβούργο (BE.NE.LUX) κατ’αρχάς διά να προσθεθούν σύντομα και άλλα κράτη. Οι διεθνείς Ιουδαίοι κρύβονται πίσω από αυτή την απάτην. Το αντιλαμβάνεται αυτό η μεγάλη μορφή των Ανδρέα, Μαρία, Καρόλου Ντε Γκώλ και μαζί με μια άλλη μεγάλη μορφή των Γερμανών Αντεναιονέρ δημιουργούν μια ισχυρή δύναμη θεσμοθετήσεως της ενώσεως των νέων κρατών. Ο Ντε Γκώλ προβάλλει ως μόνη ελπίδα της Νέας Ευρώπης. Δεν δέχεται το όνομα «Μεγάλη Βρετανία» και δεν επιτρέπει την είσοδον. Επιφυλάσσει διά την Γαλλία όμως ρυθμιστικό ρόλο διά νέα ευρωπαϊκά πράγματα. Οι Διεθνείς Ιουδαίοι θα αντιληφθούν τις προθέσεις του. Θα του φτιάξουν μια κρίση του Μαϊου του ’68 με έναν Εβραίο αποτροπέα τον Κοτν Μπεν Νιλ και ο Ντε Γκωλ θα φύγει από το προσκήνιο. Όλοι οι προαναφερθέντες απετέλεσαν μεγάλες μορφές της Δυτικής Ευρώπης. Επιλέξτε εσείς τον κυριότερο. Για εμένα η Ευρώπη δεν θα βρει τον εαυτόν της εάν δεν γίνει Ελληνική. Όπως ακριβώς το λέει ο Καποδίστριας. Εάν δεν αναγνωρίσει στην Ελλάδα την Ευρωπαϊκήν της ύπαρξη πριν από όλους και παραδεχτεί την πολιτισμικήν της προσφορά, ζητώντας συγγνώμη για όσα εναντίον της έπραξε.


Πως ονειρεύεστε εσείς προσωπικά την τέλεια μορφή πολιτεύματος;


Τέλειο, στα ανθρώπινα δεν υπάρχει, ούτε καν η εφαρμογή της Πλατωνικής Πολιτείας. Τι θα μπορούσε να επιχειρηθεί στον τόπο μας; (Για αυτόν μιλάω πάντα) ο Κοινοβουλευτισμός έχει αποδειχθεί σάν πολιτικό σύστημα πανελλειπής. Δημοκρατία, ως αυτός ετέθη από εμάς τους Έλληνες, ουδέποτε υπήρξεν. Απομένει να αναβιώσει το «Κοινοτικό Σύστημα». Το σύστημα των «Ελληνικών Κοινοτήτων». Αυτό που εκατηργήθη από τις Εθνοσυνελεύσεις κατά απομίμησιν των επικρατούντων συστημάτων στην Δυτική Ευρώπη. Ο Φαλακός στα απομνημονεύματά του το αναφέρει σαφώς. Τώρα, τι προϋποθέτει αυτό και πως θα επιτευχθεί δεν μπορεί να ανακληθεί εδώ. Ας το έχουμε στο μυαλό μας κάθε στιγμήν, που αγωνιζόμεθα εναντίον όλων εκείνων, που το προδοτικό και αντιλαϊκό κοινοβούλιο, καθημερινώς μας δημιουργεί εμπόδια στην ανάπτυξη και ευημερία μας.


Ο εθνικισμός μπορεί να κυβερνήσει κοινοβουλευτικά;


Μια από τις ωραιότερες ερωτήσεις, που έχουν τεθεί ποτέ! Μπορούμε εμείς οι Εθνικιστές, ως Κυβέρνηση να επιτύχουμε τους σκοπούς και τους στόχους μας; Για να μπορέσει η Ελλάς να επανευρή τον εαυτόν της μέσα σε ένα Νέο Κράτος, Εθνικόν Κράτος θα πρέπει πρωτίστως και κυρίως να να παύσουν υφιστάμενοι οι δυο αναφελπικές και οπισθέλωντες δυνάμεις που της καταφεύγουν τα σπλάχνα, μη αφήνοντας την να αναπνεύση τον ζωογόνο αέρα, την δημιουργίαν της Προόδου. Οι πολιτικοί και ο κομμουνισμός και οι δυο αυτές δυνάμεις σκοπόν έχουν, η μεν πρώτη να κρατά δέσμιον το Έθνος σε χαμηλό και εξαθλιομένο οικονομικό προφίλ, απαγορεύοντας τον εντέχνως κάθε αναγεννησιουργόν προσπάθεια πολιτισμικήν και εθνικήν η δε δευτέρα την καταστροφήν της εθνικής και φυλετικής της υποδομή, μεταστρέφοντας και οι δύο αυτές δυνάμεις, μαζί με το Ελληνικόν Έθνος σε ένα μίζερο και μικρόψυχο λαό ως τα Έθνη της Ιουδιστάν. Δηλαδή, σημείο από το οποίο δεν απέχουμε και πολύ. Η Εθνικιστική Κυβέρνηση θέλοντας να εφαρμόσει το πρόγραμμά της θα ευρεθεί μπροστά σε μια λυσαλέα αντίδρασιν των ηνωμέμων δυνάμεων του κακού, που θα ενισχύεται από την Εγχώριον Στοά και τον Διεθνή Σιωνισμό. Θα πρέπει κατά την πορείαν της προς την εξουσία να έχει προετοιμασθεί για αυτό. Η ενδελεχής μέχρι λεπτομέρειας, οργάνωση και αυστηρή πειθαρχία, η εύρεσις οικονομικών πόρων διά τον αγώνα της, η χάλκευση ενός υψηλού ηθικού και φρονήματος, η απόκλησις εμπιστοσύνης στο δίκαιο του Αγώνος της και η μετά βαθύτατης προσπάθεια διά την πραγματοποίησιν όλων των ανωτέρω είναι τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία άνευ των οποίων «ουδέν δυνατόν γένεσθαι των δεόντων». Ποια είναι τα δέοντα; Η σωτηρία του Γένους των Ελλήνων και η αποκάλυψη της συνωμοσίας εναντίον του, με αρχήν υλοποιήσεως και τελευταίαν την ημερομηνίαν της αισχράς εθνοκτόνου και λαοφόνου μεταπολιτεύσεως! Ο εθνικισμός ως Κυβέρνηση με λαϊκή πλειοψηφία, διότι άνευ αυτής ουδέν, και με προϋποθέσεις όλων των ανωτέρω, θα κληθεί να δώσει την μάχη του Έθνους διά επιβίωσιν κατ’αρχάς και διά την επανεύρεσιν του παλαιού κλέους εν συνεχεία. Δύσκολο θα είναι αλλά όχι ακατόρθωτον. Οι εχθροί δεν είναι παντοδύναμοι. Παντοδύναμος είναι μόνο ο Κύριος ο Θεός! Ο εχθρός είναι άνθρωπος και οι άνθρωποι είναι μαχητές. Εξ’ άλλου οι λαοί αφυπνίζονται. Ξυπνούν. Δυνάμεις εγερτήριες αναπτύσσονται παντού. Συμμαχίες μπορούν να μας στηρίζουν. Το πρόβλημα το μεγάλο είμαστε εμείς. Ο Εθνικισμός. Ο Εθνικισμός πνιγμένος μέσα στις κάθε ιδεολογικής εκλάμψεως ιδεολογικές αποχρώσεις, που τις εκπροσωπούν κάθε μορφής ισογλανοτίδεις αποφύσεις, γεννήματα ενός κακού και σφαλερού παρελθόντος, ασχολούμενος ποιος θα τρικλοποδιάσει ποιον για να γίνει «Αρχηγός στην θέσιν του Αρχηγού», δείχνει να μην έχει καταλάβει τι γίνεται γύρω του. Πού βαδίζει ο Τόπος. Ο εχθρός κάθε ημέρα ενδυναμώνεται περισσότερον. Παραμπαίνει μέσα. Θεσμοθετεί νόμους. Μας περιορίζει εκδίδοντας διατάξεις απαγορευτικές. Μας εκφυλίζει φέρνοντας τον βυθό στην επιφάνεια βρωμίζοντας την κοινωνία με την οσμήν της παρακμής και της ανηθικότητας. Μας απεθνικοποιεί καταργώντας κάθε τι που μας ενώνει με το παρελθόν και μας επιφέρει να αναπνέουμε την προγονικήν μας δόξα. Μας καθιστά ξένους στον τόπο μας. Ειδικά στο δικό μας σπίτι. Μας εξοντώνει λίγο-λίγο εφαρμόζοντας την εβραιομαρξιστική μέθοδο του σοσιαλισμού. Εμείς κοιμώμεθα τον βαρούν ύπνον του θανάτου. Εν πάση περιπτώσει, το να σκεπτόμεθα την εξουσίαν χωρίς να είμεθα προετοιμασμένοι διά τούτο, αυτό θα μας οδηγήσει σε καταστρεπτικά αποτελέσματα πολύ χειρότερα από αυτά της Χρυσής Αυγής, η οποία εισήλθε στο Κοινοβούλιο εντελώς απροετοίμαστη για αυτό.


Τέλος, θα μπορούσατε να προτείνετε μερικά βιβλία για μελέτη στους νέους;


Ο Θωμάς ο Ακινάτης, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας έλεγε: «Να φοβάσαι τον άνθρωπο του ενός βιβλίου». Ανεξαρτήτως το τι μπορεί να προτείνω εγώ, να διαβάζετε τα πάντα «το καλό να παίρνετε». Πριν όμως διαβάσετε τα πάντα, καλόν είναι να πατάτε γερά στην γνώσιν του καλού ώδε και ορθώς να κρίνετε μη κινδυνεύονται, από την άλλην, να παρασυρθείτε. Ως Εθνικιστής φρονώ, αρχικώς να ξεκινήσετε από τον Περικλή Γιαννόπουλο και τον Ίωνα Δραγούμη και στην συνέχεια να μελετήσετε την Ελληνοκρατία του Σπυρίδων Σταυρόπουλου και από εκεί και πέρα ό, τι άλλο κρίνετε εσείς.


Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης