Ενα νέο έτος δοκιμασιῶν και ἀγώνων

του Λοχαγού ἐ.ἀ. Ανδρέα Πετρόπουλου
εφημερίς ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, 7-1-19

Επερατώθη ένα έτος γεμάτο κακά δια την πατρίδα. Ακόμη και αι επί τα τέλη του έτους εξαγγελθείσαι παροχαί απεδείχθησαν κοροϊδία. Ένα νέον έτος αναμένει μπροστά μας. Κρίσιμον έτος. Θα κριθούμε δια μίαν ακόμην άπαντες, σε πράξεις, θέσεις, ειλικρίνεια, θάρρος, προθέσεις, φρόνημα! Κανείς, πια, δεν κοροϊδεύει κανέναν. Όλες οι από εδώ και εμπρός πολιτικαί περίοδοι θα είναι περίοδοι του μεγάλου ΝΑΙ ή του μεγάλου ΟΧΙ.

Στώμεν καλώς.Στώμεν άνευ φόβου.

         Δια πρώτην φοράν ολόκληρος η ανθρωπότης ευρίσκεται κάτω από καθεστώς αναταραχής, δυσπραγίας, καθημερινής αγωνίας, αβεβαίου αύριο, τοπικών πολεμικών συρράξεων, ενώ εγγυμονείται μέσα από τα γεγονότα και την επαπειλουμένην αρνητικήν εξέλιξίν των, ο νέος παγκόσμιος πόλεμος. Ο διεθνής Ιουδαϊσμός, μέσα από τις κεντρικές τράπεζες και ένα πλέγμα Στοών και παρεμφερών σκοτεινών οργανώσεων, έχει φέρει την γήν ολόκληρον εις μίαν κατάστασιν πλήρους συγχύσεως. Η τρομοκρατία, η διαφθορά, η αμφισβήτησις και πτώσις των αξιών, τα σκάνδαλα, οι τεχνητές οικονομικές κρίσεις, η εγκληματική και απάνθρωπη μετανάστευσις, δικές του ανατρεπτικές επινοήσεις και δημιουργίες. Κύριος στόχος του η λευκή, ευρωπαϊκή φυλή και ιδιαιτέρως η καταστροφή και φυλετικός-πολιτισμικός εξανδραποδισμός του μεγάλου ελληνικόυ έθνους. Η Ελλάς να φθάσει μέχρι του Αλιάκμωνος ποταμού. Να απολέση Μακεδονίαν, Θράκην, νήσους τινάς και Ήπειρον, η δε απομένουσα κολοβομένη ελληνική γη να παραδωθή εις ένα πολυπολιτισμικό μαρξιστικό ξερατό, διά τον πλήρη βιολογικό και πολιτισμικό της αφανισμό από προσώπου γης. Ακριβώς αυτό.


        Όσοι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, θα τους ξυπνήσουν τα ραπίσματα των γεγονότων που έρχονται, φωνή από μενόμενες Εριννύες στην κοιμισμένην τους συνείδησιν. Εύχομαι να μην είναι αργά και μη αναστρέψιμα. Οι ευρωπαϊκοί λαοί φαίνεται να αντιδρούν. Ακούστηκαν προσφάτως και αντιεβραϊκά συνθήματα, ελπιδοφόρο μήνυμα της γνώσεως και προσδιορισμού της αιτίας του κάθε κακού. Η πατρίς Ελλάς καθεύδει ύπνον ολετήριον. Αρθρογράφοι, παρουσιασταί, ομιλιταί, καθηγηταί και πνευματικοί άνθρωποι του κόσμου, απορούν με το έγκλημα που επισυμβαίνει εις βάρος μας και την ανεξήγητον (κατ'αυτούς) αδιαφορίαν και απραγίαν μας. Σύμμαχοι των απανταχού Σιωνιστών οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι πάσης αποχρώσεως κομμουνισταί, οι οπορτουνισταί, φιλοτομαρισταί, επιτήδειοι και αρρωστημένοι ρομαντικοί, προδότες των πατρίδων και των εθνών τους. Η πατρίς Ελλάς, με το έσχατον κακόν που της έλαχε, την κομμουνιστικήν κυβέρνησιν, σύρεται στην εμφύλιον αναμέτρησην. Διάχυτος η εντύπωσις αυτή ωστέ να μην χρειάζεται η ιδική μου εξήγησις.

        Με κάλυμα την ταλαίπωρον, πολυπαθήν, πολύμορφον, πολύανδρον, πολυεπήν, πολύκροτον, πολύλαλον, πολυπάτητον, πολυπλανήν, πολυπράγμωνα, πολύχωρον δημοκρατίαν, εξαπατούν τους λαούς, αφ' ου η λέξις έχει χάσει παντελώς το νόημά της ως πολιτικόν, δε, σύστημα, ουδέποτε ουδαμού εφηρμόσθη, μετά την υποταγήν της Ελλάδος στους Ρωμαίους βαρβάρους. Η Ελλάς ευρίσκεται βεβυθισμένη εντός ηθικοπολιτικού τέλματος, εις το οποίον την ωδήγησεν μία μακροχρόνιος συνωμοσία, μετά την δολοφονία του Καποδιστρίου και την έξωσιν του βασιλέως Όθωνος. Κανένα κοινοβούλιον και καμία πολιτική λύσις των ήδη προτεινομένων ή άλλων εφευρεθησομένων υπό νοσηρών εγκεφάλων, του παρόντος κατεστημένου ανθρώπων και πολιτικών προτάσεων, δεν είναι ικανά να εξάγουν την ιερά πατρίδα εκ της τραγικής της θέσεως.


        Το πρόβλημα της Ελλάδος, για όσους το καταλαβαίνουν, έστω και αν φοβούνται να το ειπούν, δεν είναι θέμα κυβερνήσεων. Είναι θέμα πολιτικού συστήματος και οράματος. Το πρώτον, το αντιπροσωπεύουν οι δοκιμασθείσαι ελληνικαί κοινότηται, το δε δεύτερον, ο κατά Αριστοτέλην, ένας άνδρας που θα το πραγματώσει υλοποιώντας το. Ας λένε ό,τι θέλουν. Ας κάνουν ό,τι τους κατέβει εις την κεφαλήν! Η Ελλάς δεν θα εύρη τον δρόμον της. Θα δοκιμασθούμε ακόμα εις πολλά. Η πολιτική αρένα γέμει ενόχων κομμάτων και αφελών ή προκατασκευασμένων αρχηγών, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούν να δώσουν την λύσιν.

         Με το νέον έτος εισερχόμεθα εις νέον αγωγόν δοκιμασιών. Ο εχθρός δεν είναι παντοδύναμος. Αν ήταν, τώρα θα είμεθα κυριολεκτικώς δούλοι του. Οι λαοί εξεγείρονται. Η Ευρώπη θα ανάψει πάλι το πρώτον φως. Οφείλουμε να είμεθα με τους πρωτοπόρους. Ο εχθρός χαρακτηρίζεται από αλαζονεία και απροκάληπτον έπαρσιν. Βιάζεται. Είναι παρορμητικός, άρα επιρρεπής εις λάθη. Αυτό θα τον καταστρέψει. Μας λείπει η ενότης. Η οργάνωσις. Το θάρρος. Ο ένας. Εύχομαι μέσα στον χρόνο που ανέτειλε να ευρεθούν όλα αυτά. Σας εύχομαι καλούς και νικηφόρους αγώνες. Φανατισμόν και πίστην. Η νίκη, τελικώς, θα είναι δική μας.
Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης